Onze Club

Onze club

Naam instelling: LEO Club Arnhem
Rechtsvorm: Vereniging

RSIN/Fiscaal nummer: 861278124
KvK nummer: 78142318

Contactgegevens
LEO Club Arnhem
Velperweg 19 3, 6824 BC, Arnhem
leoclubarnhem@gmail.com

Doelstelling

Leo Club Arnhem zet zich met haar leden – een groep enthousiaste jongvolwassenen (18-35) – in voor maatschappelijke organisaties, projecten en/of belangen. Dat doen wij door de handen uit de mouwen te steken bij allerhande lokale organisaties (regio Arnhem), maar ook door evenementen te organiseren waarbij geld wordt ingezameld voor doelen die het algemeen maatschappelijk belang dienen. Bij dergelijke inzamelacties worden alleen de werkelijke kosten die door Leo Club Arnhem zijn gemaakt voor de verwezenlijking van het evenement in rekening gebracht.

In 2023 is door ons bijvoorbeeld een bedrag van ruim € 1.200,- opgehaald voor Stichting Leergeld Arnhem met een door ons georganiseerde loterij. 

Beleidsplan

het beleid van LEO Club Arnhem wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het voor 2023-2024 vastgestelde beleidsplan kent de volgende hoofdpunten:

  • Inzetten op de werving van nieuwe leden, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 18-23;
  • Inzetten op zichtbaarheid en bekendheid van LEO Club Arnhem, onder meer door actief gebruik te maken van sociale media;
  • Het organiseren van acht activiteiten met een maatschappelijke insteek;
  • Plannen van een grote activiteit waarmee geld wordt ingezameld voor een maatschappelijke organisatie uit de omgeving Arnhem 

Bestuurssamenstelling

  • Laura – President
  • Megan – Immediate Past President
  • Kees – Secretaris
  • Hinke – Penningmeester

De vereniging heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Onze uitgeoefende activiteiten
Klik hier om onze uitgeoefende activiteiten te bekijken.

Financiële verantwoording

(Het boekjaar van LEO Club Arnhem loopt van 1 september tot en met 31 augustus)

2022-2023: Klik hier
2023-2024: